Fuat Emir ŞEFKATLİ, Güngör ŞAHİN

İç Savaş Sırasında Uygulanan Seçimlerin Ulus İnşa Sürecine Etkileri: Libya 2014 Parlamento Seçimleri Üzerinden Bir Değerlendirme

The Effects of the Elections Held During the Civil War on the Nation Building Process: An Evaluation of the 2014 Parliamentary Elections in Libya

Ortadoğu Etütleri

2022-Cilt: 14 - Sayı: 1

31-48

İç Savaş, Demokrasi, seçim, ulus inşası, libya

Civil War, Democracy, Elections, Nation Building, Libya

5219