İşık YILMAZ

ŞİŞEN KİLLERİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE JİPS KOLONU PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASINA İLİŞKİN LABORATUVAR MODEL ÇALIŞMASI

A Laboratory Model Study Related with the Determination of Gypsum Column Performance in Treatment of Expansive Soils

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2019-Cilt: 43 - Sayı: 1

23-38

Killi zeminler, iyileştirme, şişme, jips kolonu

7533