Benzer Makaleler

HAVALİMANINDAN OTELLERE TEK TİP ARAÇLARLA TURİST DAĞITIMI PROBLEMİNE ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE ALANYA UYGULAMASI

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İbrahim GÜNGÖR, Kenan KARAGÜL

Yeşil araç rotalama problemi araştırması: geçmiş ve gelecekteki eğilimler

Journal of Turkish Operations Management

Esra YAŞAR BOZ, Furkan ARAS

Tıbbi Atık Toplama Araçların Rotalaması İçin Matematiksel Model Önerisi: Samsun İlinde Bir Uygulama

Journal of Turkish Operations Management

Ahad FURUGİ

Zaman bağımlı eş zamanlı topla dağıt araç rotalama problemi için bir matematiksel model

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Gözde CAN ATASAGUN, İsmail KARAOĞLAN

Comparison of Julia and Matlab for Solving Vehicle Routing Problems-Araç Rotalama Problemlerinin Çözümünde Julia ve Matlab Kullanımının Karşılaştırılması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Kenan KARAGÜL, Michael G. KAY, Sezai TOKAT

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİ KULLANAN MAKİNE-EKİPMAN SEÇİM ÇALIŞMALARINDA BULANIKLIĞIN SONUÇLARA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yusuf Tansel İÇ, Mustafa YURDAKUL

Stokastik Talepli Araç Rotalama Problemi İçin Literatür Taraması

Savunma Bilimleri Dergisi

Beste DESTİCİOĞLU, Bahar ÖZYÖRÜK

Eş Zamanlı Topla-Dağıt Döngüsel Dağıtım Modeli ve Endüstriyel Bıçak Bileme Fabrikası Örnek Uygulaması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi

Bahadir GÜLSÜN, Cemal Kazim GONCA