Samet Güner

Toplu Ulaşım Sistemlerinde Operasyonel Etkinlik ve Hizmet Kalitesi Analizi

Operational Efficiency and Service Quality Analysis in Public Transportation Systems

Journal of Transportation and Logistics

2017-Cilt: 2 - Sayı: 2

33-48

AHP, Operasyonel Etkinlik, Otobüs Hattı, Hizmet Kalitesi, TOPSIS, VZA

AHP, TOPSIS, Operational Efficiency, Bus Routes, Service Quality, DEA

10348

Benzer Makaleler

BIST Gıda, İçecek ve Tütün Sektörü İşletmelerinin Finansal Etkinliklerinin VZA ve Bulanık VZA ile İncelenmesi

Trends in Business and Economics

Hakan YILMAZ, Emre YAKUT

Öndeki Aracın Akışına Maruz Kalan Otobüsün Üzerinde Oluşan Aerodinamik Etkinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi

Mustafa ÖZDEN, Kemal KOCA

BANKA SEÇİM TERCİHLERİNİN BULANIK KÜMELERE DAYALI YENİ BİR KARAR VERME ÇERÇEVESİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Merve KOÇAK, Ahmet ÇALIK

Okul Yöneticilerinin Sosyal Hizmet Liderliği Algılarının Değerlendirilmesi

Abant Sosyal Bilimler Dergisi

Aysegül DÜZGÜN

MÜZELERİN ALGILANAN HİZMET KALİTESİ : İSTANBUL'DAKİ ÖZEL ÇAĞDAŞ SANAT MÜZELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

UNIMUSEUM

Aylin AKAR, Fatma Şebnem ARIKBOĞA

OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE AHP, BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YAKLAŞIMI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Meryem ÖZEN, Oğuz BORAT

Endüstri 4.0’ın Uygulanmasında Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi ve Aralık Tip-2 Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Yatırım Teşviği Alan Firmaların Durum Değerlendirilmesi

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

Damla ÇEVİK AKA

ANKARA’DA BULUNAN 4 YILDIZLI OTELLERİN, VZA-AHS SIRALI HİBRİT YÖNTEMİYLE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Babak DANESHVAR ROUYENDEGH, Turan Erman ERKAN