İrem ÜNAL, Hakan GÖRGÜN, Serol BULKAN

İki Boyutlu Palet Yerleştirme Problemi İçin Metasezgisel Çözüm Yaklaşımı

Metaheuristic Solution Approach for Two-Dimensional Palette Placement Problem

Journal of Transportation and Logistics

2019-Cilt: 4 - Sayı: 2

79-90

Palet yükleme problemi (PYP), Genetik Algoritma, 2-Boyutlu Yükleme

Pallet Loading Problem (PLP), Genetic Algorithm, Two-Dimentional Loading

199159