Benzer Makaleler

BLACK BOX APPLICATION IN PUBLIC TRANSPORTATION AS AN INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM AND THE RESULTS OF DRIVER PERFORMANCE: THE CASE OF ISTANBUL ELECTRICITY, TRAM- WAY AND TUNNEL ADMINISTRATION (IETT) BLACK BOX PROJECT

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Hicran ÇELİKYAY, Arif EMECEN, Recep KADİROĞLU

The Investigation of Effective Parameters on Trip Length of Bikesharing Systems (BSS)

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Mehmet Sinan YILDIRIM, Metin Mutlu AYDIN

COVİD-19’UN METRO YOLCU SAYILARINA ETKİLERİ VE İSTANBUL ÖRNEĞİ

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Murat İŞ, Münevver TURANLI

Bir Hizmet Olarak Hareketlilik-MaaS Perspektifi ve Türkiye Analizi

Journal of Transportation and Logistics

Özgür TALİH, Necla TEKTAŞ

Denizyoluyla Yolcu Taşımalarında Taşıyanın Ölen Yolcunun Bagajını Koruma Yükümlülüğüne Dair Kısa Bir Değerlendirme

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Tekincan Akif KARAARSLAN

Sendikaların Toplu Pazarlık Yetkisi ve Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerceve Anlaşma Protokolü’nün Hukuki Boyutu

Çalışma ve Toplum

Sayım YORGUN

Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’in Uygulama Alanı ve Yönetmelik Uyarınca Demiryolu Tren İşletmecisinin Sorumluluğu

İstanbul Hukuk Mecmuası

Gülfer MERİÇ

Dünyada ve Türkiye'de Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Politikaları: Sürdürülebilir Ulaşım Açısından Bir Değerlendirme

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

Özgür TALİH, Kaan ÇELİKOK