Özlem Köprülü BAĞBANCI, Feyza AKSOY, Halil AKSOY

BURSA GÜMÜŞTEPE'DE MİSİ KÖYÜ BULUNAN GELENEKSEL KIRSAL AHŞAP YAPININ KORUNMASI VE YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ

CONSERVATION AND ADAPTIVE RE-USE OF A TRADITIONAL VERNACULAR TIMBER HOUSE IN GÜMÜŞTEPE MİSİ VILLAGE , BURSA

TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi

2015-Sayı: 13

83-99

Bursa, Gümüştepe, Geleneksel Ahşap Yapı, Koruma, Kırsal Mimari

Bursa, Gümüştepe, Traditional Timber House, Conservation, Vernacular Architecture

4135