BARLA’DA KIRSAL TURİZM UYGULAMALARI: ÖRNEK GİRİŞİMCİ RECEP GÜLLÜ

Eğirdir havzası içinde bulunan Barla, tarihsel arka planı çok eskilere dayanan bir yerleşim yeridir. Sahip olduğu coğrafi ve ekolojik özellikleri nedeniyle insanların eskiden beri yaşamayı tercih ettiği bir mekândır. Aynı zamanda, 20. yüzyılın başlarına kadar Türkler’in ve Rumlar’ın birlikte yaşadıkları bir yerleşim yeridir. Eğirdir Gölü’nün kenarında, Barla Dağı eteklerinde bulunan köyün başlıca geçim kaynakları, balıkçılık, hayvancılık, sebze-meyve yetiştiriciliği ile inanç turizminden elde edilen gelirlerdir. 5647 Sayılı “Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu” ile turizm müesseselerinin kurulumu, ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınması açısından devletçe teşvik edilmiştir. Bu bağlamda, Barlalı örnek girişimci Recep Güllü, doğup büyüdüğü yerin coğrafi ve ekolojik özelliklerinin sahip olduğu kırsal turizm potansiyelinin farkındadır. Bu doğal güzelliklerin turizm faaliyetleriyle değerlendirilerek yöre kalkınmasına katkı sağlaması için 1962 yılında 4-5 aparttan oluşan küçük bir tesisi hizmete açmıştır. İkinci olarak Isparta-Eğirdir yöresinin turistik kriterlere uygun en modern otelini ise “Gül Oberj Otel” adıyla 1964 yılında; üçüncü olarak da müşterilerin Eğirdir Gölünün imkânlarından daha iyi yararlanabilmesi için, Barla’nın göl kenarında bulunan Badırıklı mevkiinde plaj, restoran ve 7 tane motel odasından oluşan kampingi de “Gül Oberj Kamping” adıyla 1971 yılında hizmete açmıştır. Güllü, açtığı bu tesisler ile yörenin kırsal turizm potansiyelini değerlendirerek toplum kalkınmasına katkı sağlamıştır. Bu çalışmada, Recep Güllü’nün kişiliği ve yöreye olan katkıları nitel araştırma yöntemlerinden anlatı araştırması tekniğiyle irdelenmiştir.

RURAL TOURISM PRACTICES IN BARLA: EXEMPLARY ENTREPRENEUR RECEP GÜLLÜ

Barla is a settlement with a very old historical background. Due to its geographical and ecological characteristics, it is an old and important settlement where people have preferred to live in the Eğirdir basin from past to present. At the same time, it is a multicultural settlement where Greeks and Turks lived together until the beginning of the 20th century.The livelihood of the village, which is located on the skirts of Barla Mountain, on the edge of Eğirdir Lake, consists of income from its ecological resources, fishing, animal husbandry, vegetable-fruit cultivation and faith tourism. With the “Tourism Institutions Encouragement Law” No. 5647, the establishment of tourism establishments was encouraged by the state in terms of the country's economic and social development. In this context, the exemplary entrepreneur from Barla, Recep Güllü, was aware of the rural tourism potential of the geographical and ecological characteristics of the place where he was born and raised. In 1962, a small facility consisting of 4-5 apartments was put into service in order to contribute to the development of the region by evaluating these natural beauties with tourism activities. Secondly, the most modern hotel in Isparta-Egirdir region, which met the touristic criteria, was established in 1964 with the name of “Gül Oberj Hotel”; Thirdly, in order for the customers to make better use of the opportunities of Lake Eğirdir, the camp, which consists of a beach, restaurant and 7 motel rooms, was put into service in 1971 under the name of “Gül Oberj Camping” in Badırıklı, located by the lakeside of Barla. Güllü contributed to the development of the society by evaluating the rural tourism potential of the region with these facilities.In this study, Recep Güllü’s personality and his contributions to the region were examined with the technique of narrative research.

___

 • 15 Günlük Olağan Haziran Toplantısında Reis Vekilliğine Seçilen Recep Güllü’nün Dosyası İl İdare Kurulunda Tetkik Edilecek. (1972, 12 Temmuz) Eğirdir Demokrat Gazetesi, s.1.
 • Ağaoğlu, O. Kemal. (1992). İş Gücünün Verimli Kullanma Tekniklerinin Turizm Sektörüne Uygulanması. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
 • Avcıkurt, C., Köroğlu, A. ve Sarıoğlan, M. (2013). Türk Turizminin Dünya Turizmindeki Yeri. Şenol Çavuş, Zehra Ege, Osman Eralp Çolakoğlu (Ed.), Türk Turizm Tarihi Yapısal ve Sektörel Gelişim içinde, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Aydın, Ş. (1939). Isparta’da 1938- 1939 Yılı Kültür Durumu. ÜN Dergisi, 5 (60): 809.
 • Barla Belediye Binasının İkinci Kat Betonu Dökülüyor. (1972, 29 Mart). Eğirdir Demokrat Gazetesi, s.2.
 • Barla Belediye Binasının Kiremitleri Döşendi. (1972, 2 Haziran). Eğirdir Demokrat Gazetesi, s.2.
 • Barla Belediye Seçimi. (1971, 1 Temmuz). Akın Gazetesi, s.1.
 • Barla Gül Gecesi. (1965, 09 Mayıs). Eğirdir Demokrat Gazetesi, s.1.
 • Barla Haberleri. (1971, 18 Aralık). Akın Gazetesi, s.1.
 • Barla İnanç ve Kültür Turizmi. https://isparta.ktb.gov.tr/TR-166053/barla-inanc-ve-kultur-turizmi.html, Erişim Tarihi: 21.04.2022.
 • Barla Köyü Haritası. https://www.haritatr.com/barla-koyu-haritasi-m52ae, Erişim Tarihi: 21.04.2022.
 • Barla Sağlık Binasının İnce İnşaatını Barlalı Hemşehrilerimiz Yaptıracak. (1972, 14 Nisan). Eğirdir Demokrat Gazetesi, s.1.
 • Barla Yakın Görünümü. https://nisanyanmap.com/?yer=16356&haritasi=barla, Erişim Tarihi: 21.04.2022.
 • Barla, Eğirdir. https://tr.wikipedia.org/wiki/Barla,_E%C4%9Firdir, Erişim Tarihi: 21.04.2022.
 • Barla’da Ölümle Sevişenler Filminin Çevrilmesine Başlandı. (1972, 14 Haziran). Eğirdir Demokrat Gazetesi, s.2.
 • Barladan Kısa Haberler. (1972, 15 Mayıs). Akın Gazetesi, s.2.
 • Barla-İstanbul Arasında Otobüs İşliyor. (1971, 10 Eylül). Akın Gazetesi, s.1.
 • Barla'ya. (1971, 24 Eylül). Akın Gazetesi, s.3.
 • Barutçugil, İ. S. (1986). Turizm Ekonomisi ve Turizmin Türk Ekonomisindeki Yeri. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Bell, J. S. (2002). Narrative Inquiry More Than Just Telling Stories. TESOL Quarterly, Summer, 36 (2): 207-213.
 • Besim Zühdü. (2013). Türkiye'nin Sıhhi ve İçtimai Coğrafyası: Hamidabad Sancağı. (1. Basım 1922), Haz. Hasan Babacan, Kadir Temurçin, Ankara: Altınpost Yayınları.
 • Bitmeyen Seçim. (1971, 13 Eylül). Akın Gazetesi, s.1.
 • Böcüzade Süleyman Sami. (1983). Isparta Tarihi. Haz. S. Suat Seren, İstanbul: Serenler Yayını.
 • Büyük Larousse (1986), “Turizm” Gelişim Yayınları, İstanbul. s.11759-11760.
 • Ceylan, M. A. & Yakut, M. (2021). Türkiye’de Turistik Konaklama Türlerine ve Dağılışına Coğrafi Bir Bakış. Turkish Academic Research Review, 6 (2): 697-724.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Dağlıoğlu, H. T., (1942). Eğirdir' de Mimari Eserler ve Türbeler. ÜN Dergisi, 9 (99-102): 1383-1389.
 • Dey Baidya, R. (2022). 18 Different Types of Tourism | Globally Accepted, https://www.theholidaystory.com/different-types-of-tourism/#16nbsprural-tourism (16.07.2022).
 • Eğirdir’in Kalkınması Nasıl Gerçekleşebilir? Niçin Turizm. (1971, 11 Mart). Akın Gazetesi, s.3.
 • Eğirdir-Barla Yolu 8 Metre Olacak ve Temmuz’da Hizmete Girecek. (1976, 8 Mayıs). Akın Gazetesi, s.1.
 • Eğirdir-Barla Yolunun Yapımına Dün Başlandı. (1976, 7 Mayıs). Akın Gazetesi, s.1.
 • Fer, M. (1963). Toplum Kalkınması. Sosyal Hizmet.1 (7): 5-9.
 • Gazetemizin Yazı Müsabakası. (1971, 15 Ocak). Akın Gazetesi, s.1.
 • Gül Oberj (Turistik Oteli) Bugün Açılıyor. (1964, 28 Haziran). Eğirdir Demokrat Gazetesi, s.1.
 • Gül Oberj Tatil Yeri Gösteriliyor. (1965, 01 Mayıs). Eğirdir Demokrat Gazetesi, s.2.
 • Güler, Ç. ve Çobanoğlu, Z. (1994). Turist Sağlığı. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları.
 • Güler, Ç. ve Vaizoğlu Songül A. (2010). Turizm ve Çevre, Ankara: Yazıt Yayıncılık.
 • İzmir’den 23 Kişilik Amerikalı Geliyor. (1965, 26 Mayıs). Eğirdir Demokrat Gazetesi, s.1.
 • Kalkınma Planı (Birinci Beş Yıl) 1963-1967. (1963). Ankara: DPT Yayınları.
 • Köseoğlu, N. (1936). Yeni Ele Geçen Yılanlıoğluna Ait Birkaç Vesika. ÜN Dergisi, 3 (32-33): 451-454.
 • KTB (2022), “Turizm Çeşitleri” Kültür ve Turizm Bakanlığı, https://www.ktb.gov.tr/TR-96269/turizm-cesitleri.html, (21.04.2022).
 • Kurban Bayramı Olaysız Geçti. (1965, 17 Nisan). Eğirdir Demokrat Gazetesi, s.1.
 • Kurtay, M. (1963, 21 Haziran). Otelin Çatısına Çık. Eğirdir Demokrat Gazetesi, s.2.
 • Kurtay, M. (1963, 22 Mayıs). Barla’da Yapılmakta Olan Turistik Otel İnşaatı Son Safhada. Eğirdir Demokrat Gazetesi, s.2.
 • Kurtay, M. (1963, 29 Haziran). Ana Davalarımızın Dördüncüsü, Eğirdir Demokrat Gazetesi, s.1.
 • Kuş, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kümbetoğlu, B. (2008). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. 2. Basım, İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Menges, C. C. (1966). Public Policy and Organized Business in Chile a Preliminary Analysis. Journal of International Affairs, 20 (2): 343-365.
 • Moore, F. T. (1960). The World Bank and Its Economic Missions. The Review of Economics and Statistics. 42 (1): 81-93.
 • On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (6 Aralık 2012). Resmî Gazete, Sayı: 28489, s. 19, 77.
 • Ray, G. F. (1979). Structural Changes in The Economy, 1956-1978. National Institute Economic Review, No. 89: 38-43.
 • Sayın Mustafa Kurtay. (1965, 04 Haziran). Eğirdir Demokrat Gazetesi, s.1.
 • T.C. Turizm Bankası A.Ş.’nin Dar ve Orta Gelirli Memur ve İşçilere Vermekte Olduğu Tatil Kredisi Çeklerinin Geçerli Olduğu Tesis ve Seyahat Acenteleri Listesi. (2 Nisan 1977). Resmî Gazete, Sayı:15897, Sayfa: 16.
 • Tezcan, M. (1993). Boş Zamanlar Sosyolojisi. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Yayınları.
 • Theobald, W. F. (2004). The Meaning, Scope, and Measurement of Travel and Tourism, Edited by William F. Theobald, Global Tourism. 3rd ed., USA: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 • Tığlı, T. (1945). Köylerimize Genel Bir Bakış, ÜN Dergisi, 12 (137-138-139), 1947-1948.
 • Turizm Mevsimi Başlayınca Barlaya Gelenler Çoğaldı. (1972, 29 Mayıs). Akın Gazetesi, s.1.
 • Turizm Tanıtma Bakanlığından Bir Müfettiş Geldi. (1965, 23Nisan). Eğirdir Demokrat Gazetesi, s.1.
 • Tutal, Y. (2004). Öğretmenlerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Biçimleri (Isparta Örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Uçar, M., Uçar, H., Kurnaz, A. & Kurnaz, H. A. (2012). Kırsal Turizmin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkisi ve Fethiye Örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012 (1), 75-82.
 • UNWTO. Glossary Of Tourism Terms. Erişim Adresi: https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms, Erişim Tarihi: 06.07.2022.
 • Ün, H., Tutar, F. vd. (2012). Ekonomik Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü: Türkiye Örneği, International Conference On Eurasian Economies, Session 4C: Turizm.

___

APA Öter, A. (2022). BARLA’DA KIRSAL TURİZM UYGULAMALARI: ÖRNEK GİRİŞİMCİ RECEP GÜLLÜ . Journal of Applied Tourism Research , 3 (2) , 149-178 .