Özgür ARSLAN

ENTELEKTÜEL SERMAYE’NİN TÜRKİYE’DEKİ RAPORLANMA ŞEKLİNİN İNCELENMESİ

ENTELEKTÜEL SERMAYE’NİN TÜRKİYE’DEKİ RAPORLANMA ŞEKLİNİN İNCELENMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

2004-Cilt: 5 - Sayı: 2

-

Entelektüel Sermaye, Kontent Analizi, Dışsal Sermaye, İçsel Sermaye

Entelektüel Sermaye, Kontent Analizi, Dışsal Sermaye, İçsel Sermaye

154 94

7