Hüseyin PARPUCU, Sadık ÖZÇELİK

KEMAN ÖĞRETİMİNDE TEKE YÖRESİ TÜRKÜLERİNİN SESLENDİRİLMESİNE YÖNELİK HAZIRLANAN ALIŞTIRMA MODELİNİN UYGULAMADAKİ GÖRÜNÜMÜ

The Appearance Of The Exercise Model Prepared For The Play Of Teke Region Folk Songs İn Violin Teaching

Eurasian Journal of Music and Dance

2022-Sayı: 20

69-88

Müzik Eğitimi, Keman Eğitimi, Türk Halk Müziği, Teke Yöresi, Alıştırma

Music Education, Violin Education, Turkish Folk Music, Teke Region

8120