Nurten SARICA

BORİS VİAN’IN “GÜNLERİN KÖPÜĞÜ”ADLI ROMANINDA KARA MİZAH

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2017-Sayı: 28

249-256

Boris Vian, Kara mizah, Günlerin Köpüğü

9749