Mizah Bunun Neresinde? Klasik Türk Edebiyatında Mizah

Tarih boyunca yapılan pek çok çalışmada mizahın ne olduğu, nasıl ve ne şekilde ortaya çıktığı; gülme, komik ve hiciv ile ne gibi bir ilişkisi olduğu araştırmacılar tarafından tartışılmıştır. Konu itibarıyla çok geniş bir yelpazeye sahip olan mizah, bugün başta edebiyat olmak üzere pek çok alanda ve bu alanların kollarında kendisine karşılık bulabilmiş, araştırma konusu olarak ele alınmıştır. Öyleyse mizah nasıl değerlendirilmelidir? Bir tür mü yoksa üslup mudur? Hangi eserlerde bulunur? Mizah ve hiciv arasındaki ilişki nedir? Klâsik Türk edebiyatı metinlerinde mizah var mıdır? Var ise mizah bunun neresindedir? Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer TANÇ tarafından kaleme alınan ve “Grafiker Yayınları” tarafından yayımlanan Klasik Türk Edebiyatında Mizah (2020) isimli eserde bu soruların cevabı hem Batı hem Doğu kaynaklarından kapsamlı bir şekilde araştırılarak verilmiştir.

Mizah Bunun Neresinde? Klasik Türk Edebiyatında Mizah

Tarih boyunca yapılan pek çok çalışmada mizahın ne olduğu, nasıl ve ne şekilde ortaya çıktığı; gülme, komik ve hiciv ile ne gibi bir ilişkisi olduğu araştırmacılar tarafından tartışılmıştır. Konu itibarıyla çok geniş bir yelpazeye sahip olan mizah, bugün başta edebiyat olmak üzere pek çok alanda ve bu alanların kollarında kendisine karşılık bulabilmiş, araştırma konusu olarak ele alınmıştır. Öyleyse mizah nasıl değerlendirilmelidir? Bir tür mü yoksa üslup mudur? Hangi eserlerde bulunur? Mizah ve hiciv arasındaki ilişki nedir? Klâsik Türk edebiyatı metinlerinde mizah var mıdır? Var ise mizah bunun neresindedir? Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer TANÇ tarafından kaleme alınan ve “Grafiker Yayınları” tarafından yayımlanan Klasik Türk Edebiyatında Mizah (2020) isimli eserde bu soruların cevabı hem Batı hem Doğu kaynaklarından kapsamlı bir şekilde araştırılarak verilmiştir

___

  • Tanç, Nilüfer (2020). Klasik Türk Edebiyatında Mizah. Ankara: Grafiker Yayınları.