Murat KACIROĞLU

TURAN OFLAZOĞLU’NUN “İKTİDAR ÜÇLEMESİ” ÜZERİNE BİR İNCELEME / A Study On “İktidar Üçlemesi” By Turan Oflazoğlu

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

2006-Cilt: 12 - Sayı: 31

295-312

IV. Murat, Sultan İbrahim, Kösem Sultan, iktidar, saray, taht

702373