Ali İrfan KAYA

Osmanlı Belgeleri Işığında Tökeli İmre’nin Osmanlı Himayesindeki Mücadelesi ve Osmanlı Devletinden Sağlanan Parasal Yardımlar

In The Light of Ottoman Documents, The Battle of Tökeli İmre Under the Ottoman Protection and The Financial Supports Given by Ottoman State

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

2018-Sayı: 62

345-374

Tökeli İmre, Osmanlı Himayesi

Tökeli İmre, Ottoman Patronage

1437 372

7