KALKINMANIN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BÜTÇE AÇIKLARININ NEDENLERİ

Öz 17.yy' da Avusturya idaresindeki Orta Macarların din ve vicdan hürriyetleri tanınmamış ve bu baskı sonucunda Orta Macarlar, Osmanlı Devletine sığınmak istemişlerdir. Mezhep meselesi ile başlayan olay, Avusturya İmparatorunun iki Orta Macar beyini katletmesiyle sonuçlanır. Babası katledildikten sonra Tökeli İmre, Orta Macarların başına geçer. Din değiştirmeyi kabul etmeyen Tökeli, Avusturya Devleti'ne karşı ayaklanır ve Osmanlı Devleti'ne sığınır. Bu olay Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1683 II. Viyana Muhasarasının en önemli sebebini teşkil edecektir.

Kaynakça

Akan, Ahmet Salahaddin (1970). İkinci Viyana Kuşatması Kararı, İstanbul, Bilgin Ofset Basımevi.

Kunt, Metin (1995). Türkiye Tarihi (1600-1908), AKSİN, Sina; (Ed.), Cilt 3, İstanbul, Cem Yayınevi.

Altınay, Ahmet Refik (1932). Türk Hizmetinde Kral Tökeli İmre (1683-1705), İstanbul, Muallim Ahmet Halit Kütüphanesi.

Beydilli, Kemal (1991). "Avusturya", İslam Ansiklopedisi, Cilt 4, İstanbul, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, s. 174 177.

Çiçek, Kemal (2002). "II. Viyana Kuşatması ve Avrupa'dan Dönüş", Türk-ler, Cilt 9,Ankara, Yeni Türkiye Yayınları,s.746 764.

Çolak, Songül (2006). "Zülfikar Paşa'nın Mükaleme Takririne Göre Osmanlı Elçilik Heyetinin Kornom ve Pottendof'ta Hapsedilmesi", Belleten. Cilt LXX, Sayı: 258, Ağustos 2006, Ankara, T.T.K Yayınları, s.589 617.

Jorga, Nicolae (2005). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Cilt 4, (Çev. Nilüfer Epçeli), İstanbul,Yeditepe Yayınevi.

Majer, Hans Georg (1981). 17.Yüzyılın Sonlarında Avusturya ve Osman-h

Ordularının Seferlerindeki Lojistik Sorunları, İstanbul.

Maksudoğlu, Mehmed (2001). Kurulusunun 700. Yılında Osmanlı Tarihi, İstanbul, Boğaziçi Yayınları.

Mantran, Robert (1992). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi I: XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti : İstikrar mı ? Gerileme mi? (Çev. Server Tanilli), İstanbul, Adam Yayınları.

Öztuna, Yılmaz, Büyük Türkiye Tarihi, İstanbul, Ötüken Yayınevi.

Savaş, Ali İbrahim (1999). Viyana Sefaretnamesi/Mustafa Hatti Efendi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Savaş, Ali İbrahim (2002). "Osmanlı Devleti İle Habsburg İmparatorluğu Arasındaki Diplomatik İlişkiler", Türkler, Cilt 9, Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, s.556-757.

Silahdar Mehmet Ağa, Fındıklı (1947), Silâhdar Tarihi : Onyedinci Asır Saray Hayatı, ÖZÜN, Mustafa Nihat (Ed.), Ankara, Akba Kitabevi.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı (1988). Osmanlı Tarihi, Cilt 3, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Ünal, Tahsin (1954). İkinci Viyana Muhasarası, Ankara, Güzel İstanbul Matbaası.

Varga, J.Jânos (2000). Kara Mustafa ve "Orta Macaristan", Merzifonlu Kara Mustafa Pasa Uluslararası Sempozyumu 08-11 Haziran, Ankara, Merzifon Vakfı Yayınları.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208596, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {4}, pages = { - }, doi = {}, title = {KALKINMANIN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BÜTÇE AÇIKLARININ NEDENLERİ}, key = {cite}, author = {Sarıoğlu, Gülcan} }
APA Sarıoğlu, G . (2014). KALKINMANIN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BÜTÇE AÇIKLARININ NEDENLERİ . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (8) , .
MLA Sarıoğlu, G . "KALKINMANIN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BÜTÇE AÇIKLARININ NEDENLERİ" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2014 ): <
Chicago Sarıoğlu, G . "KALKINMANIN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BÜTÇE AÇIKLARININ NEDENLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2014 ):
RIS TY - JOUR T1 - KALKINMANIN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BÜTÇE AÇIKLARININ NEDENLERİ AU - Gülcan Sarıoğlu Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 4 IS - 8 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KALKINMANIN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BÜTÇE AÇIKLARININ NEDENLERİ %A Gülcan Sarıoğlu %T KALKINMANIN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BÜTÇE AÇIKLARININ NEDENLERİ %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 4 %N 8 %R %U
ISNAD Sarıoğlu, Gülcan . "KALKINMANIN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BÜTÇE AÇIKLARININ NEDENLERİ". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 8 (Mart 2014): - .
AMA Sarıoğlu G . KALKINMANIN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BÜTÇE AÇIKLARININ NEDENLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 4(8): -.
Vancouver Sarıoğlu G . KALKINMANIN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BÜTÇE AÇIKLARININ NEDENLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 4(8): -.
IEEE G. Sarıoğlu , "KALKINMANIN FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BÜTÇE AÇIKLARININ NEDENLERİ", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 4, sayı. 8, Mar. 2014