Benzer Makaleler

Örgütsel Sessizlik ile Kişilik ve Yaşam Doyumu Etkileşimi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dr. Eylem Şimşek, Yrd. Doç. Dr. Hakkı Aktaş

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK DESTEK ALGISI VE AKADEMİK BEKLENTİLERE YÖNELİK STRES DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Mevlüt YILDIZ, Ender ŞENEL, Süleyman CAN

YAŞAM DOYUMU VE SUÇ KORKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ (MERSİN ÖRNEĞİ)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Meral ÖZTÜRK, Murat YILDIZ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Cengiz DÖNMEZ, Salih USLU

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Mehmet YAVUZ

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNFORMAL VE FORMAL EĞİTİM ORTAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Hasan GÜRBÜZ, Mustafa KIŞOĞLU, Mehmet ERKOL

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GERÇEKLİK ŞOKU BEKLENTİ DÜZEYLERİ: MESLEĞE ATILMAYA HAZIR MIYIZ?

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

GÖNÜL TEKKURŞUN DEMİR, EKREM LEVENT İLHAN, HALİL İBRAHİM CİCİOĞLU

İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Öz-Yeterlikleri: Bilgisayar Kullanımı, Eposta Kullanımı ve Bireysel Özelliklerin Etkileri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Semiral ÖNCÜ, Erhan ŞENGEL, Şehnaz BALTACI GÖKTALAY