Namık AYSAL, Ömer ÜNDÜL

Gökçeada’da Yüzeylenen Andezit ve Riyodasit Bileşimli Kayaların İçyapı Özelliklerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerine Etkileri

Jeoloji Mühendisliği Dergisi

2016-Cilt: 40 - Sayı: 2

123-148

Çatlak Gelişimi, Elastik Özellikler, Fiziko-Mekanik özellikler, Gökçeada, Volkanik Kayaçlar

1914

Benzer Makaleler