SİLİNDİRİK FINDIK DEPOLAMA YAPILARINDA DEPO YÜKÜ PROJELEME PARAMETRELERİ

Bu araştırmada serbest akış sistemine sahip çelik konstrüksiyon 1200 ton depolama kapasiteli silindirik bir fındık depolama yapısındaki projeleme yükleri fındık nem kapsamındaki değişime bağlı olarak incelenmiştir. Çalışmada fındık çeşidi olarak tombul, badem, mincane, çakıldak, sivri kullanılmıştır. Fındık tanelerinin önce serbest birim hacim ağırlık, özgül ağırlık, içsel sürtünme açısı, statik sürtünme katsayısı gibi fiziksel ve mekanik özellikleri saptanmış sonra hazırlanan MS Visual Basic 6.0 yazılım programıyla depo yük analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda tane nem kapsamındaki artışın depo sistem projeleme yüklerinde azalmaya neden olduğu, projeleme yükündeki azalma oranlarının nem kapsamına ve çeşide bağlı olarak gerçekleştiği saptanmıştır

SİLİNDİRİK FINDIK DEPOLAMA YAPILARINDA DEPO YÜKÜ PROJELEME PARAMETRELERİ

Bu araştırmada serbest akış sistemine sahip çelik konstrüksiyon 1200 ton depolama kapasiteli silindirik bir fındık depolama yapısındaki projeleme yükleri fındık nem kapsamındaki değişime bağlı olarak incelenmiştir. Çalışmada fındık çeşidi olarak tombul, badem, mincane, çakıldak, sivri kullanılmıştır. Fındık tanelerinin önce serbest birim hacim ağırlık, özgül ağırlık, içsel sürtünme açısı, statik sürtünme katsayısı gibi fiziksel ve mekanik özellikleri saptanmış sonra hazırlanan MS Visual Basic 6.0 yazılım programıyla depo yük analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda tane nem kapsamındaki artışın depo sistem projeleme yüklerinde azalmaya neden olduğu, projeleme yükündeki azalma oranlarının nem kapsamına ve çeşide bağlı olarak gerçekleştiği saptanmıştır.

___

Abalone, R., Cassinera, A., Gaston, A., Lara, M.A., 2004. Some Physical Properties of Amaranth Seeds. Biosystems Engineering, 89(1): 109-117.

Anonymous, 1983. Structures and Environment Handbook Chapter 101.1: Loads, 11th Edition, MPWS. USA.

Anonymous, 1992. Design and Management of Storages for Bulk, Foll-Crop. ASAE Engineering Practice: ASAE EP 475.

Aydın, C., 2002. Physical Properties of Hazelnuts. Biosystems Engineering, 82(3): 297-303.

Balasubramanian, D., 2001. Physical Properties of Raw Cashew Nut. Journal of Agricultural Engineering Research 78(3): 291-297.

Beyhan, M.A., Nalbant, M., Tekgüler, A., 1994. Tane ve Zuruflu Fındıkların Sürtünme Katsayılarının Değişik Yüzeyler İçin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994, Antalya.

Çağlayan, A., Durmuş, E., 2006. Fındık Üretim Alanlarının Coğrafi Dağılışı. 3. Milli Fındık Şurası 10-14 Ekim 2004, 498-513, Giresun.

Günaydın, G., Suiçmez, R.B., 2006. Türkiye’nin Fındık Politikası ve Çözüm Arayışları. 3. Milli Fındık Şurası 10-14 Ekim 2004, 570-575, Giresun.

Mani, S., Tabil, L.G., Sokhansanj, S., 2004. Mechanical Properties of Corn Stover Grind. Transactions of The ASAE, 47(6): 1983-1990.

Molenda, M., Montross, M.D., Horabik, J., Ross, I.J., 2002. Mechanical Properties of Corn and Soybean Meal. Transactions of the ASAE, 45(6): 1929-1936.

Molenda, M., Horabik, J., Thompson, S.A., Ross, I.J., 2004. Effects of Grain Properties on Loads in Model Silo. International Agrophysics, 18: 329-332.

Mohsenin, N.N., 1980. Structures, Physical Characteristics and Mechanical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach Science Publishers New York.

Singh, K.K., Goswami, T.K., 1996. Physical Properties of Cumin Seed. Journal of Agricultural Engineering Research, 64(2): 93-98.

Uzuner, B.A., 1996. Temel Zemin Mekaniği. Teknik Yayınevi, Ankara.

Zou, Y., Brusewitz, G.H., 2001. Angle of Internal Friction and Cohesion of Consolidated Ground Marigold Petals. Transactions of the ASAE, 44(5): 1255-1259.