Cam Elyaf Dokuma İle Güçlendirilmiş Tabakalı Kaplama Kerestenin Bazı Teknolojik Özellikleri

Cam elyaf malzeme, güçlendirme amacıyla birçok alanda kullanılmaktadır. Bazı araştırmacılar tarafından, ahşap malzemenin cam elyaf kullanılarak güçlendirilmesi hakkında önemli çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu çalışmalarda genel olarak, cam elyaf desteği yük taşıyan elemanların çekme bölgesine uygulanarak, mekanik performansın artırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada, cam elyaf dokuma ve kavak kaplama kullanılarak tabakalı kaplama kereste üretilmiştir. Bir kontrol grubu ve 3 farklı cam elyaf destekli deney grubu oluşturulmuştur. Üretilen malzemenin, eğilme direnci, elastikiyet modülü, çekme-makaslama direnci, şok direnci, yoğunluğu, kalınlığına şişme ve su alma gibi bazı önemli teknolojik özellikleri belirlenmiştir. Test sonuçlarına göre, cam elyaf dokuma desteğinin yoğunluğu, elastikiyet modülünü ve şok direncini önemli derecede artırdığı, çekme-makaslama direncini, kalınlığına şişme ve su alma yüzdelerini azalttığı belirlenmiştir

Cam Elyaf Dokuma İle Güçlendirilmiş Tabakalı Kaplama Kerestenin Bazı Teknolojik Özellikleri

Cam elyaf malzeme, güçlendirme amacıyla birçok alanda kullanılmaktadır. Bazı araştırmacılar tarafından, ahşap malzemenin cam elyaf kullanılarak güçlendirilmesi hakkında önemli çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu çalışmalarda genel olarak, cam elyaf desteği yük taşıyan elemanların çekme bölgesine uygulanarak, mekanik performansın artırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada,  cam elyaf dokuma ve kavak kaplama kullanılarak tabakalı kaplama kereste üretilmiştir. Bir kontrol grubu ve 3 farklı cam elyaf destekli deney grubu oluşturulmuştur. Üretilen malzemenin, eğilme direnci, elastikiyet modülü, çekme-makaslama direnci, şok direnci, yoğunluğu, kalınlığına şişme ve su alma gibi bazı önemli teknolojik özellikleri belirlenmiştir. Test sonuçlarına göre, cam elyaf dokuma desteğinin yoğunluğu, elastikiyet modülünü ve şok direncini önemli derecede artırdığı, çekme-makaslama direncini, kalınlığına şişme ve su alma yüzdelerini azalttığı belirlenmiştir.

___

 • [1] Bal, B. C., Bektaş, I. (2012). “The physical properties of heartwood and sapwood of Eucalyptus grandis” Pro Ligno, 8(4), 35-43.
 • [2] Bal, B. C., Bektaş, İ. (2013a). “The Mechanical Properties of Heartwood and Sapwood of Flooded gum (Eucalyptus grandis) Grown in Karabucak, Turkey.” Düzce Üniversitesi Ormancılık Der, 9 (1) : 71-76
 • [3] Bal, B. C., Bektaş, İ., Kaymakçı, A. (2012). “Toros sedirinde genç odun ve olgun odunun bazı fiziksel ve mekanik özellikleri”. KSÜ, Mühendislik Bilimleri Dergisi 15(2).
 • [4] Bal, B. C. (2012). “Genç odun ve olgun odunun lif morfolojisindeki farklılıklar üzerine bir araştırma”. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 8(2), 29-35.
 • [5] Güller, B., (2001) “Odun kompozitleri,” Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: 2, (A): 135-160.
 • [6] Kurt, R., Mengeloğlu, F., Çavuş, V., (2008) “Okaliptüs odununun kullanımında yeni alanlar”, I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu Bildiriler Kitabı, S:84.
 • [7] Bal, B. C., and Bektaş, İ. (2013b). “Some physical properties of laminated veneer lumbers (LVLs) produced from rotary-peeled veneers of eucalyptus, beech, and poplar.” Artvin Çoruh University Journal of Forestry Faculty, 14(1), 25-35.
 • [8] Bao F, Fu F, Choong E T and Hse C, (2001). “Contribution Factor of Wood Properties of Three Poplar Clones to Strength of Laminated Veneer Lumber,” Wood and Fiber Science, 33 (3) : 345-352.
 • [9] Burdurlu E, Kılıç M, İlce A C ve Uzunkavak O, (2007) “The Effects of Ply Organization and Loading Direction on Bending Strength and Modulus of Elasticity in Laminated Veneer Lumber (LVL) Obtained From Beech (Fagus orientalis L.) and Lombardy poplar (Populus nigra L.)” Construction and Building Materials 21: 1720–1725.
 • [10] Shukla S R and Kamdem P D, (2009) “Properties Of Laboratory Made Yellow Poplar (Liriodendron Tulipifera) Laminated Veneer Lumber: Effect Of The Adhesives, Eur. Journal.” Wood Product 67: 397–405.
 • [11] Bal, B. C., Özdemir, F., Altuntaş, E. (2013) “Masif Ağaç Malzeme ve Tabakalı Kaplama Kerestenin Vida Tutma Direnci ÜzeKarşılaştırmalı Bir Çalışma”, Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, 9 (2) : 14- 22.
 • [12] Ozarska, B.,(1999) “A review of the utilization of hardwoods for LVL,” Wood Science and Technology 33: 341-351.
 • [13] Moody RC., Hernandez R. Liu JY, (1999) “Glued structural members, Wood handbook, Wood as Engineering Material.” FPL,GTR, 113, P:2-3, Madison.
 • [14] Berlung, L., Rowell, R.M., (2005) “Wood Composites,” Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites.
 • [15] Tunçtaner, K., Tulukçu, M., Toplu, F., (1994) “Bazı kavak klonlarının büyümeleri ve teknolojik özellikleri üzerine araştırmalar,” kavak ve hızlı gelişen tür orman ağaçları araştırma enstitüsü, Teknik Bülten No: 170. İzmit
 • [16] Tunçtaner, K., As, N., Özden, Ö., (2004) “Bazı kavak klonlarının büyüme performansları, odunlarının bazı teknolojik özellikleri ve kağıt üretimine uygunlukları üzerine araştırmalar,” Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten No: 196. İzmit.
 • [17] Ayan, S., Sıvacıoğlu, A. (2006) “Review of the fast growing forest tree species in Turkey”, Boletín del CIDEU 2: 57-71.
 • [18] Bozkurt, Y., Erdin, N., (1997). “Ağaç Teknolojisi Ders Kitabı”, İ.Ü. Orman Fakültesi, Yayın no: 445, S: 1, İstanbul.
 • [19] Çolakoğlu, G., (1996) “Tabakalı Ağaç Malzeme Teknolojisi Ders Notları (Yayınlanmamış)” KTÜ, Orman Fakültesi, Trabzon.
 • [20] Kurt, R., (2010) “Suitability of three hybrid poplar clones for laminated veneer lumber manufacturing using melamine urea formaldehyde adhesive,” Bioresources, 5(3), 1868-1878.
 • [21] Örs, Y., Çolakoğlu, G., Çolak S., (2001) “Kavak (Populus x Eureamericana I 45/51) kontrplaklarının çekme-makaslama ve eğilme direnci ile eğilmede elastiklik modülü üzerine bazı üretim faktörlerinin etkisi,” Politeknik Dergisi, 4 (4): 25-32.
 • [22] Örs, Y., Çolakoğlu, G., Aydın, İ, Çolak S., (2002) “Kayın, okume ve kavak soyma kaplamalarından farklı kombinasyonlarda üretilen kontrplakların bazı teknik özelliklerinin karşılaştırılması,” Politeknik Dergisi, 5 (3): 257-265.
 • [23] Bozkurt, Y., Göker Y, Erdin, N., (1993) “Emprenye tekniği”, İ.Ü. Orman Fakültesi, Yayın no: 3779, İstanbul.
 • [24] Laufenberg TL, Rowlands RE, Krueger GP. (1984) “Economic feasibility of synthetic fiber reinforced laminated veneer lumber (LVL),” Forest Prod J 34 (4):15-22.
 • [25] Wangaard FF. (1964) “Elastic deflection of wood–fiberglass composite beams.” Forest Prod J 13 (6): 256-260.
 • [26] Biblis EJ. (1965) “Analysis of woodfiberglass composite beams within and beyond the elastic region”. Forest Prod J 15 (2): 81-89.
 • [27] Bal BC, (2014a) “Flexural properties, bonding performance and splitting strength of LVL reinforced with woven glass fiber,” Constr Build Mater, 2014; 51(2014): 9-14.
 • [28] Bal BC, (2014b) “Some physical and mechanical properties of laminated veneer lumber reinforced with woven glass fiber,” Constr Build Mater, 2014; 68 (2014): 120- 126.
 • [29] Anonim, (2011) “Melez kavak nedir?, Klon nedir?” http://www.kavak.gov.tr/turkce.html, İZMİT.
 • [30] TS EN 322, (1999) “Ahşap Esaslı LevhalarRutubet Miktarının Tayini,” TSE, Ankara.
 • [31] TS EN 323, (1999) “Ahşap esaslı levhalarBirim hacim ağırlığının tayini,” TSE, Ankara.
 • [32] TS EN 317, (1999) “Yonga Levhalar ve Lif Levhalar-Su İçerisine Daldırma İşleminden Sonra Kalınlığına Şişme Tayini,” TSE, Ankara.
 • [33] TS EN 310, (1999) “Ahşap esaslı levhalar, Eğilme dayanımı ve eğilmede elastikiyet modülü tayini,” TSE, Ankara.
 • [34] TS 2477, (1976) “Odunun Çarpmada Eğilme Dayanımının Tayini” Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • [35] TS EN 314-1, (1998) “Kontrplak kaplanmış- yapışma kalitesi Bölüm 1; deney metotları,” Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • [36] TS EN 314-2, (1999) “Kontrplak- Yapışma kalitesi- Bölüm 2: Özellikller”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • [37] Wang BJ, Chui YH, (2012a) “Performance evaluation of phenol formaldehyde resin impregnated veneers and laminated veneer lumber,” Wood and Fiber Science, 44 (1): 5- 13.
 • [38] Wang BJ, Chui YH, (2012b) “Manufacturing of LVL using cost-effective resin impregnation and lay up technologies,” Wood Sci Technol, 46 (6): 1043-1059.
 • [39] Hallström S, Grenestedt JL. (1997) “Failure analysis of laminated timber beams reinforced with glass fibre composites,” Wood sci Technol, 31:17-34.
 • [40] Basterra, LA, Acuna, L, Casado, M, Lopez, G, Bueno, A, (2012) “Strength testing of Poplar duo beams, Populus x euramericana (Done) Guinier cv. I-214, with fibre reinforcement,” Constr Build Mater, 36 (2012): 90-96.