Hasan Fırat PULAT, Yeliz YÜKSELEN AKSOY

Türkiye Kentsel Katı Atık Kompozisyonunun Kayma Mukavemeti Özellikleri ve Şev Duraylılığının İncelenmesi

Investigation of Shear Strength and Slope Stability of Turkish Municipal Solid Waste Composition

Teknik Dergi

2017-Cilt: 28 - Sayı: 1

7703-7724

Türkiye kentsel katı atık kompozisyonu, kayma mukavemeti, yıllanma, kompozisyon, duraylılık

Municipal solid waste, shear strength, ageing, composition, slope stability

7140

Benzer Makaleler

Türkiye’de Sanayi ve Tarım Sektörlerinde Seragazı Emisyonlarının Belirleyicileri: İndeks Ayrıştırma Analizi

Uluslararası İlişkiler Dergisi

Mustafa ÖZÇAĞ, Burcu YILMAZ, Emrah SOFUOĞLU

Ekim Zamanları ve Bor Uygulamalarının Çörekotu (Nigella sativa L.) Bitkisinin Agronomik ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Erman BEYZİ, Şafak KARER

Potential nutritive value of field binweed (convolvulus arvensis l) hay harvested at three different maturity stages

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Önder CANPOLAT

GELİŞTİRİLMİŞ FAGOT KAMIŞI

Eurasian Journal of Music and Dance

Özge USTA, Anton TROFİMOV

İki farklı teknikle uygulanan üniversal bağlayıcı ajanların dentine olan makaslama bağlanma dayanımlarının incelenmesi

Acta Odontologica Turcica

Elif YAŞA, Duygu YILDIZELİ, Zübeyir SAYINER, Ali ERDEM

Determination of egg quality characteristics of different poultry species with digital image analysis

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SEMA ALAŞAHAN, Aytekin GÜNLÜ

Effects of live yeast supplementation on ruminal parameters and lactation performance of dairy cows fed medium or high levels of dietary concentrate

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

MEHMET ALİ BAL, Şerife GÖKSU

Suda dağılmaya karşı duraylılık indeksi (SDI) deneylerinde istatistiksel ortalama kontrol grafiklerinin kullanımı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Hüseyin ANKARA, Fatma ÇİÇEK