Yirmi Birinci Yüzyılda Çatışma Alanlarında Görülen Yeni Unsurlar

Bu makalenin ana gayesi silahlı çatışmaların yeni unsurları olarak medya, hükümet dışı kuruluşlar ve özel askeri şirketleri ortaya koymaktır. Günümüz çatışma alanlarında sadece askerler değil, aynı zamanda devlet dışı unsurlar da yer almakta, çatışmaların seyri üzerinde etkili olmaktadır. Medya savaş zamanında askeri birliklere iliştirilmektedir. Hükümet dışı kuruluşlar çatışma sonrası süreçte vazgeçilmez halegelmiştir. Özel askeri şirketler ise orduların yerini alacak gibi görünüyor. Nihayette yirmi birinci yüzyılın çatışmalarının diğer unsurları olarak medya, hükümet dışı kuruluşlar ve özel askeri şirketler savaş plancıları tarafından değil savaş teorisyenleri tarafından da değerlendirilmesigereken önemli unsurlardır. Savaş teorisyeni Clausewitz savaş teorisi için bir üçleme geliştirmişti: halk, ordu ve hükümet. Onun üçlemesine göre zafer için bu üç boyut arasında kesin bir denge olmalıdır. Ama savaşın dengesi yeni unsurlar tarafından etkilenecek gibi gözüküyor.

New Elements in the Armed Conflicts in the 21st Century

Bu makalenin ana gayesi silahlı çatışmaların yeni unsurları olarak medya, hükümet dışı kuruluşlar ve özel askeri şirketleri ortaya koymaktır. Günümüz çatışma alanlarında sadece askerler değil, aynı zamanda devlet dışı unsurlar da yer almakta, çatışmaların seyri üzerinde etkili olmaktadır. Medya savaş zamanında askeri birliklere iliştirilmektedir. Hükümet dışı kuruluşlar çatışma sonrası süreçte vazgeçilmez halegelmiştir. Özel askeri şirketler ise orduların yerini alacak gibi görünüyor. Nihayette yirmi birinci yüzyılın çatışmalarının diğer unsurları olarak medya, hükümet dışı kuruluşlar ve özel askeri şirketler savaş plancıları tarafından değil savaş teorisyenleri tarafından da değerlendirilmesigereken önemli unsurlardır. Savaş teorisyeni Clausewitz savaş teorisi için bir üçleme geliştirmişti: halk, ordu ve hükümet. Onun üçlemesine göre zafer için bu üç boyut arasında kesin bir denge olmalıdır. Ama savaşın dengesi yeni unsurlar tarafından etkilenecek gibi gözüküyor.