Murat Yıkılmaz, Ezgi Ekin Şahin, Ömer Özer, Ahmet Altınok

Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Danışma Sürecini Erken Bırakma: Nedenler ve Öneriler

Dropping Out of Counseling Process Among College Students: Reasons and Recommendations

Psikoloji Çalışmaları

2016 - Cilt: 36 - Sayı: 1

1 - 20

Erken bırakma, psikolojik danışma süreci, üniversite psikolojik danışma merkezi

Drop out, counseling process, college counseling center

39 17