Ali İhsan AKGÜN

Quality of the Financial Reporting within the IFRS: Research on Determining the Attitudes and Evaluations of Financial Information Users

Quality of the Financial Reporting within the IFRS: Research on Determining the Attitudes and Evaluations of Financial Information Users

Muhasebe ve Finansman Dergisi

2016 - Sayı: 69

169 - 188

International Accounting and Financial Reporting Standards, Financial Analysis, Quality, Istanbul Stock Exchange.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Finansal Analiz, Kalite, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası.

74 40

Benzer Makaleler

Gebelikte yapılan fiziksel aktivitenin sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve depresyon-anksiyete üzerine etkisi

Cukurova Medical Journal

Duygu İlke YILDIRIM, Şule BALCI, Oğuzhan GÜNENÇ, Mehmet Ali ERYILMAZ

Quality of the Financial Reporting within the IFRS: Research on Determining the Attitudes and Evaluations of Financial Information Users

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Ali İhsan AKGÜN

Attitudes Towards Income Inequality in Turkey

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Ömer LİMANLI

SÜREKLİ SÜREÇ GELİŞTİRME KAPSAMINDA PERFORMANS DEĞERLEMESİNİN KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLAR AÇISINDAN ANALİZİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Özkan TÜTÜNCÜ, İzzet KILINÇ

Measurement of service quality in banking industry: a case study from Turkey

Istanbul Business Research

Birgül Küçük Çırpın, Köksal Sarıca

Borçka Baraj Gölü Su Kalitesinin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemle Değerlendirilmesi - Evaluation Of Borcka Reservoir Water Quality By A Multivariate Statistical Method

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Ayla Bilgin

E-PERAKENDECİLİKDE E-HİZMET KALİTESİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ SADAKATİ İLİŞKİSİ: İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Burcu İLTER

Green Infrastructure Systems and Their Importance in Our Life

Journal of International Environmental Application and Science

Nilgün YENİL, Fadim YEMİS, Sukru DURSUN, Bahriye GULGUN