Selim YILMAZ, Sultan Arzu AY

Bir Fransız Yazını Çevirisinde Dil ve Söylem Çözümlemesi (Emile Zola’yı Anlamak ve Çevirmek)

Language and Discourse Analysis in a French Literature Translation (Understanding and Translating Emile Zola)

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

2018-Sayı: 25

35-50

Çeviri sorunları, dilbilim, roman, söylem çözümlemesi, yazın çevirisi

Discourse analysis, linguistics, novel, translation of literature, translation problems

247119