Oğuz CETİN, Nezih ÖNAL, Abdullah Yasin GÜNDÜZ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Examination of Teacher Candidates Views on Basic Information Technologies

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2015 - Cilt: 15 - Sayı: 2

59 - 83

Öğretmen adayları, Temel bilgi teknolojileri, Mobil teknolojiler, Görüş

198 84