Tuğba Yaşdağ, Aziz Tekin

AYÇİÇEK ve PİRİNA YAĞLARININ KIZARTMA STABİLİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISION OF FRYING STABILITY OF SUNFLOWER and OLIVE POMACE OIL

Gıda

2017 - Cilt: 42 - Sayı: 2

105 - 115

Kızartma, ayçiçek yağı, pirina yağı, kimyasal ve fiziksel özellikler

Frying, deep fat frying, chemical and physical properties, pomace oil, sunflower oil

37 16