Yaşar ALKAN

Tevrat’ta Adalet, İktisadi Adalet, Prosedürel Adalet, İsrailoğulları ve Yahudilerin İktisadi Etkileri

Justice, Economic Justice, Procedural Justice, Israelites in Torah and Economic Influences of Jews

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

2019 - Ek Sayı 1

968 - 976

Tevrat, İsrailoğulları, Yahudiler, Adalet, İktisadi Adalet

Torah, Israelites, Jews, Justice, Economic Justice

167 82