Didem AYTEKİN

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI KOMİTESİNİN GERİ GÖNDERMEME İLKESİ İLE İLGİLİ OLAN KARARLARININ İNCELENMESİ

Yaşar Hukuk Dergisi

2020-Cilt: 2 - Sayı: 1

30-88

Birleşmiş Milletler, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, İnsan Hakları Komitesi, Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi

7912