Mustafa ZEYBEK

Mobil LiDAR Nokta Bulutlarından Enerji Nakil Hatlarının Doğrusal Olmayan Modellerle Kestirimi

Prediction of Power Transmission Lines from Mobile LiDAR Point Clouds with Nonlinear Models

Türkiye Lidar Dergisi

2020-Cilt: 2 - Sayı: 2

55-63

Mobil LiDAR, Lazer Tarama, Nokta Bulutu, Enerji Nakil Hattı, Regresyon Model

Mobile LiDAR, Laser Scanning, Point Cloud, Power Transmission Lines, Regression Model

26347