Adem GÜRBÜZ

II. Abdülhamit Karşıtı Bir Ön Söz: Abdullah Cevdet’in İki Emel Adlı Eseri (İnceleme-Metin)

A Preface Opposed to Abdülhamit II: Abdullah Cevdet's "İki Emel" Named Work (Examination-Text)

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

2022 -Cilt: 12 - Sayı: 1

357-374

Jön Türkler, Abdullah Cevdet, İki Emel, II. Abdülhamit, İstibdat.

Young Turks, Abdullah Cevdet, İki Emel, II. Abdülhamid, Oppression.

61