Mehmet BEYAZGÜL, Cemile ÖCEK, Erdinç KARADENİZ

Covid-19 Salgınının Kara, Deniz ve Havayolu Yolcu Taşımacılığı Sektörlerinin Likidite ve Finansal Başarısızlık Risklerine Etkisinin Analizi

Analysis of the Impact of the Covid-19 Pandemic on Liquidity and Financial Failures Risks of the Land, Sea and Airline Passenger Transportation Sectors

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi

2022 -Cilt: 6 - Sayı: 1

282-300

Likidite Riski, Finansal Başarısızlık Riski, Yolcu Taşımacılığı Sektörleri, Covid-19 Salgını

Liquidity Risk, Financial Failure Risk, Passenger Transport Sectors, Covid-19 Pandemic

81