Gönül CENGİZ, Yusuf AYAZ, Aydın BEDİROĞLU

STUART HALL PERSPEKTİFİNDEN TEMSİL VE ÖTEKİ KAVRAMI: “MY NAME IS KHAN” VE “CRASH” FİLMLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRME

REPRESENTATION AND THE OTHER FROM STUART HALL'S PERSPECTIVE: AN ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF “MY NAME IS KHAN” AND “CRASH” MOVIES

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2021 -Sayı: 38

428-457

Stuart Hall, Temsil, Öteki, My Name Is Khan, Crash

Stuart Hall, Representation, Other, My Name Is Khan, Crash

71