Yusuf TEMEL

Mustafa Sadık er-Rafiî’nin Arap Edebiyatına Dair Oryantalist Paradigmayı Eleştirisi

Mustafa Sadik al-Rāfiʻī’s Critique of the Orientalist Paradigm on Arabic Literature

İlahiyat Tetkikleri Dergisi

2021 -Sayı: 56

187-205

Arap Dili, Arap Edebiyatı Tarihi, Mustafa Sadık al-Rāfiʻī, Oryantalist Paradigma. Arap Edebiyatı Dönemleri

Arabic Language, History of Arabic Literature, Mustafa Sadik al-Rāfiʻī, Orientalist Paradigm, Arabic Literature Periods

50