Deniz Ş. SERT

Özlem Altan-Olcay ve Evren Balta, The American Passport in Turkey: National Citizenship in the Age of Transnationalism

Özlem Altan-Olcay ve Evren Balta, The American Passport in Turkey: National Citizenship in the Age of Transnationalism

Uluslararası İlişkiler Dergisi

2021 -Cilt: 18 - Sayı: 70

139-141

vatandaşlık, ulusötecilik, pasapart

citizenship, transnationalism, passport

51

Benzer Makaleler

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DİJİTAL VATANDAŞLIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Abdullah Cemil ELÇİ, Mediha SARI

DUYGUSAL EMEĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL YAŞAMDA YALNIZLIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Özge TURHAN, Mahmut PAKSOY

Sendikal Vatandaşlık Davranışı ve Sendikal Kimlik İlişkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Trakya Eğitim Dergisi

Hasan DEMİRTAŞ, Niyazi ÖZER, Servet ATİK, Metin KIRBAÇ

VİZYONER LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL DESTEK ARACILIĞIYLA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PSİKOLOJİK RAHATLIĞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Neslihan DERİN, Özgür DEMİRTAŞ, Tuğba Gül BAYNAL DOĞAN

İŞGÖRENLERİN EĞİTİM DÜZEYLERİ ve ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Mehmet YEŞİLTAŞ, Yasin KELEŞ

Ters-Yüz Sınıf Modelinin Etkin Vatandaşlık Öğrenme Alanının Öğretiminde Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Melike SÖĞÜT, Suat POLAT

1930-1950 Dönemi Çocuk Dergilerinde Yurttaşlık Bilinci Gelişimi Kapsamında Ulus – Devlet Algısının Sağlanması: “Türk Çocuğu - Cumhuriyet Çocuğu”

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Doğan DUMAN

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin CHAID Analizi İle İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Özgül ÇÜRÜK, Zübeyir BAĞCI