Mahmut Arif KOÇAK

MARKANIN TESCİLLİ OLDUĞU MAL VEYA HİZMETLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME [AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NIN SKY-SKYKICK KARARINDAN HAREKETLE]

AN EVALUATION OF THE TRADEMARK’S REGISTERED GOODS OR SERVICES [BY LOOKING AT SKY V SKYKICK DECISION OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE]

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

2021-Cilt: 7 - Sayı: 1

111-131

marka, markada belirlilik ilkesi, hükümsüzlük, açıklık ve kesinlik

trademark, the principle of speciality, invalidity, clarity

1612