Funda EMER

KRÄFTNER’İN “ES IST EINE SEEREISE BIS ZU DIR” ADLI ŞİİRİNİN “KHARON KOMPLEKSİ” EKSENİNDE ANALİZİ

THE ANALYSIS OF THE POEM NAMED “THIS IS A SEA VOYAGE TO YOU” BY KRÄFTNER WITHIN THE AXIS OF “KHARON COMPLEX”

Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 2 - Sayı: 2

113-128

83