YABANCI DİL OLARAK RUSÇA ÖĞRETİMİNDE SÖZCÜK ÖĞRETİMİ VE SÖZCÜKSEL OYUNLAR

Yabancı dil öğretiminde öğrenilen bilgilerin pekiştirilip kalıcı hale getirilmesi ve bu bilgilerin uygulama yoluyla kullanılması önem arz etmektedir. Yabancı dil derslerinde sözcük öğretiminde oyun etkinlikleri kullanılarak teorik bilgilerin uygulama aşamasında daha verimli ve etkin kullanılması sağlanabilir. Yabancı dil olarak Rusça öğretiminde sözcük öğretimi alanında daha kalıcı bir öğrenmeyi sağlamak için geleneksel alıştırmaların yanında sınıf içi etkinlik olarak sözcüksel oyunlar tercih edilmektedir. Sözcüksel oyunlar ilgili yabancı dilde kullanılan kelimelerin anlamlarını öğrenip pekiştirme, kelimeleri ezberleme ve kullanma konusunda farklı bir etkinlik olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada yabancı dil olarak Rusça öğretiminde etkili ve verimli bir sözcük öğretimi gerçekleştirmek için nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği açıklanmaktadır. Bu bağlamda yabancı dil olarak Rusça öğretiminde kalıcı bir sözcük öğretimi gerçekleştirmek için sözcüksel oyunlarla ilgili teorik bilgiler yer almaktadır. Makalenin son bölümünde derslerde kullanılmak üzere açıklamalarıyla birlikte on adet sözcüksel oyun örneği verilmiştir. Bu oyun örneklerinde oyunun seviyesi, kaç kişiyle oynanabileceği, amacı, nasıl uygulanması gerektiği gibi konularda detaylı bilgiler yer almaktadır. Bu oyun örnekleri içerik olarak bir takım değişiklikler yapıldıktan sonra diğer yabancı dil sınıflarında da uygulanabilmektedir.

TEACHIG VOCABULARY AND LEXICAL GAMES IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

In foreign language teaching, it is important to reinforce the knowledge learned and make it permanent and to use this knowledge through practice. By using game activities in vocabulary teaching in foreign language courses, theoretical knowledge can be used more efficiently and effectively in the application phase. In teaching Russian as a foreign language, lexical games are preferred as an in-class activity alongside traditional exercises in order to ensure a more permanent learning in the field of lexical teaching. Lexical games are used as a different activity in learning and reinforcing the meanings of the words used in the related foreign language, memorizing and using the words. In this study, it is explained how to follow an effective and efficient vocabulary teaching in Russian as a foreign language. In this context, theoretical knowledge about lexical games are included in order to realize an effective and efficient vocabulary teaching in teaching Russian as a foreign language. In the last section of the article, ten lexical game examples are given with explanations for use in the lessons. Examples of this game include detailed information on the level of the game, how many people it can be played with, its purpose, and how it should be implemented. These game examples can also be applied in other foreign language classes after some changes are made to the content.

Kaynakça

Akişina, Alla (2016). Russkiy yazık v igrah: Uçebnoe posobie metodiçeskoe opisanie. Moskva: Russkiy Yazık, Kursı.

Arkadyeva, Yelena-Gorbenevskaya, Galina vd. (2005): “Leksika v praktiçeskom kurse russkogo yazıka” Jivaya metodika:dlya prepodavatelya russkogo yazıka kak inostrannogo, Moskva: Russkiy Yazık-Kursı: 180-245.

Baev, Pyotr (1989). İgraem na urokah russkogo yazıka. Moskva: Russkiy yazık.

Başkan, Özcan (2006). Yabancı Dil Öğretimi-İlkeler ve Çözümler. İstanbul: Multilungual.

Birova, İlka (2017). İgra v obuçenii russkomu yazıku kak inostrannomu. issledovanie igrı kak obrazovatelnogo fenomena. Moskva: NİTS Evroşkola.

Bitehtina, Natalya-Vayşnorene, Yelena (2005). “İgrovıe zadaniya na zanyatiyah po russkomu yazıku kak inostrannomu”. Jivaya metodika: dlya prepodavatelya russkogo yazıka kak inostrannogo. Moskva: Russkiy Yazık-Kursı: 64-96.

Demirel, Özcan (2016). Yabancı Dil Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Günay, V. Doğan (2007). Sözcükbilime giriş. İstanbul: Multilungual.

Hadfield, Jill (1998). Elementary Vocabulary Games. London: Longman.

Hadfield, Jill (2001). Elementary Grammer Games. London: Longman.

İvanova Tatyana-Popova Tatyana vd. (1999). Gosudarstvennıy standart po russkomu yazıku kak inostrannomu-Tretiy uroven-Obşçee vladenie. Moskva-Peterburg: Zlatoust.

Kalyuta, Aleksandr (2011). Pratik Rus Kelime Bilgisi. İstanbul: Multilungual.

Kolesova, Darya-Haritonov Аnton (2011). İgra Slov: vo şto i kak igrat na uroke russkogo yazıka. Sankt- Peterburg: Zlatoust.

Kostomarov, Vitaliy-Mitrofanova, Olga (1976). Metodiçeskoe rukovodstvo dlya prepodavateley russkovo yazıka inostrantsam. Moskva: Russkiy yazık.

Kryuçkova, Ludmila-Moşçinskaya, Natalya (2009). Praktiçeskaya metodika obuçeniya russkomu yazıku kak inostrannomu. Moskva: Flinta.

Lebedinski, Sergey-Gerbik, Ludmila (2011). Metodika prepodavaniya russkogo yazıka kak inostrannogo. Minsk: BGU.

McCallum, George (1980). 101 word games for students of English as a second or foreign language. NewYork: Oxford University Press.

Milli Eğitim Bakanlığı (2009). Diller için Avrupa ortak başvuru metni-öğrenme-öğretme değerlendirme. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Pehlivan, Hülya. (2012). Oyun ve Öğrenme. Ankara: Anı yayıncılık.

Petranovskaya, Ludmila (2000). İgrı na urokax russkogo yazıka: posobie dlya uçitelya. Moskva: Miros-Maik “Nauka/İnterperiodika”.

Polyakova, Antonina (2008). Prevraşçenie slov. Samara: Uçebnaya literatura.

Şçukin, Anatoliy (2003). Metodika prepodavaniya russkogo yazıka kak inostrannogo. Moskva: Vısşaya Şkola.

Şustikova, Tatyana-Rozanova, Svetlana (2009). Leksiçeskie trudnosti pri izuçenii russkogo yazıka. Moskova: Flinta Nauka.

Thornbury, Scott (2002). How to teach vocabulary. Harlow: Longman.

Vladimirova, Tatyana-Nahabina, Natalya vd. (2001). Gosudarstvennıy standart po russkomu yazıku kak inostrannomu. Elementarnıy uroven-Obşçee vladenie. Moskova-Petersburg: Zlatoust.

Watcyn-Jones, Peter (2000). Fun Class Activities Book 2. Edinburg Gate Harlow: Pearson Education Limited.

Watcyn-Jones, Peter (2001). Vocabulary Games and Activities 1. Edinburg Gate Harlow: Pearson Education Limited.

Wright, Andrew-Betteridge, David vd. (2006). Games for Language Learning. New York: Cambridge University Press.

Kaynak Göster