Ayşe, Ezgi TAYLAN KOPARAN, TİMUR KOPARAN

Fen Bilimleri Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının Sorgulama Temelli Astronomi Eğitimine İlişkin Görüşlerinin ve Bil, İste ve Öğren Şemalarının İncelenmesi

Investigation of Know, Want to know, Learned (KWL) Charts and Views of In-Service Science Teachers and Pre-Service Teachers Related to Inquiry-Based Astronomy Education

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

2020 -Cilt: 10 - Sayı: 2

286-296

71