Benzer Makaleler

Endosonografi yapılan üst gastro intestinal intramural-submukozal lezyonların cerrahi ve iğne aspirasyon biyopsi verilerinin patolojik sonuçlar ile analizi: 6 yıllık değerlendirme

Ortadoğu Tıp Dergisi

Memduh ŞAHİN, Mehmet CİNDORUK

Mamografide Tespit Edilen BIRADS 3 ve 4 Lezyonlara Yönelik Mamografi Eşliğinde Yapılan Stereotaktik Vakum Aspirasyon Biyopsi Sonuçlarımız: Tek Merkez Deneyimi

Balıkesir Medical Journal

Kamber GÖKSU, Ahmet VURAL, Esin DERİN ÇİÇEK

Köpeklerde Karın İçi Organ Hastalıklarının Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi

Van Veterinary Journal

Nihat ŞINDAK, Halil Selçuk BİRİCİK

Glomerülonefritli hastalarda böbrek parankiminin gerinim elastografi ile değerlendirilmesi

Ortadoğu Tıp Dergisi

Mehmet BEYAZAL, Hatice Beyazal Polat, Fatma BEYAZAL ÇELİKER, Ekrem KARA, Arzu Turan, Mehmet Fatih İnecikli, Tuğba Eldeş

Diabetik Polinöropatili hastalarda KTS teşhisinde el bileği B mod ve doppler ultrasonografisinin diagnostik değeri

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Nurefşan BOYACI, Ahmet BOYACI, Ahmet TUTOĞLU, Dilek Şen DOKUMACI, Ekrem KARAKAŞ, Suna SARIKAYA, Emelyiğit KARAKAŞ

Pediatrik Kalp Cerrahisi Olgularında Endotrakeal Tüp Çapının Belirlenmesinde Klasik Formüllerle, Trakeal Ultrasonografinin Etkinliğinin Karşılaştırılması

Koşuyolu Heart Journal

Dilek MERSİN ÖZCANOĞLU, Neşe KUTLUTÜRK ŞAHİN, Berna TÜRKAY

PNÖMOTORAKS OLARAK YANLIŞ TANI ALAN BİR KONJENİTAL DİYAFRAGMA HERNİSİ OLGUSU

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Ayşegül DOĞAN, Selçuk UZUNER, Gülay A. TİRELİ, Filiz ASLAN, Meliha ARSLAN, Gönül AYDOĞAN, Suat Biçer, At All.

Bilgisayarlı tomografi eşliğinde perkütan transtorasik akciğer biyopsisi: tek merkez deneyimi

Ortadoğu Tıp Dergisi

Pınar TUNCEL, Onur ERGUN, Nurcan ÇETİN, Tuğba TAŞKIN TÜRKMENOĞLU, Hasan Ali DURMAZ, Baki HEKİMOĞLU