Ömer YAZICI, Vildan KUTAY BOZKURT

ERKEN EVRE MEME KANSERİ HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE UYGULANILAN MEME KORUYUCU CERRAHİ İLE MASTEKTOMİ AMELİYATLARININ MALİYET ETKİLİLİK ANALİZİ

COST EFFECTIVENESS ANALYSIS OF BREAST CONSERVING SURGERY AND MASTECTOMY IN THE TREATMENT OF EARLY STAGE BREAST CANCER DISEASE

Sosyal Güvence

2017 - Sayı: 11

79 - 106

Maliyet etkililik, mastektomi, meme kanseri, meme koruyucu cerrahi, sağlık ekonomisi

Cost effectiveness, mastectomy, breast cancer, breast conserving surgery, health economy

98 46

Benzer Makaleler

TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ EKONOMİK GELİŞMİŞLİK POTANSİYELİ VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERİYLE MUKAYESESİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Filiz TUTAR, , Nurcan KILINÇ

15-49 yaş arası kadınlarda meme kanseri endişesi ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkileyen faktörler

Cukurova Medical Journal

Ebru GÖZÜYEŞİL, Filiz TAŞ, Ayten ARIÖZ DÜZGÜN

CENTROID SINIFLAYICILAR YARDIMIYLA MEME KANSERİ TEŞHİSİ

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Hidayet TAKCI

Modifiye radikal mastektomi operasyonlarında anksiyetenin postoperatif ağrı beklentisi ve opioid tüketimi üzerine etkisi

Ortadoğu Tıp Dergisi

Erbin KANDEMİR, Tuğba AŞKIN, Tünay KANDEMİR, Gonca OĞUZ TUNCEL, Süheyla ÜNVER

DOKSORUBİSİNİN MEME KANSERİ HÜCRELERİ İLE BİLGİSAYARLI TASARIMI

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Leyla TÜRKER ŞENER, Serda KECEL GÜNDÜZ, Aziz ŞENER, Bilge BIÇAK, Yağmur KÖKCÜ, Ayşen E. ÖZEL, İşıl ALBENİZ

İKİ FARKLI MEME KANSERİ HÜCRE HATTINDA FLORESAN İŞARETLİ MAACKİA AMURENSİS-LEKTİN-1 VE WHEAT GERM AGLUTİN’İN HÜCRE YÜZEY GLİKAN PROFİLLERİNDEKİ FARKLI ETKİLERİ

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Günnur DEMİRCAN, Yosun MATER

TÜRKİYE’DE YAŞAM BOYU KANSERE YAKALANMA RİSKİ

Sosyal Güvence

Yasin ORUN

Tip 2 diyabette ayaktan tedavide maliyet etkinlik analizi

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Gülden YÜRÜYEN, Eylem ÖZGÜN ÇİL, Yücel ARMAN, Pınar DEMİR, Ramazan ÇAKMAK, Tuğçe AKCAN, Mustafa ÖZCAN, Murat AKARSU, Özgür ALTUN, Şengül AYDIN YOLDEMİR, Kerem KIRNA, İlkim Deniz TOPRAK, Tufan TÜKEK