Kadircan KESKİNBORA, Fahriye Kamer ARAS, Sevtap YILDIRIR

Yanya Cephesinde Hekim Yardımı: Dr Süleyman Numan ve Balkan Felaketinde Sağlıkçı Desteği

Physician’s Help in Yanya (Ioannina) Corps: Dr Süleyman Numan and Support in Balkan Wars

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

2018-Cilt: 8 - Sayı: 1

82-90

2119