Mustafa Yavuz ÇELİK, Selim YILMAZ

Statik, tuzlu ve asidik sulu ortamların poroziteli yapıtaşlarının kapiler su emme potansiyeline etkisi

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

2018-Cilt: 33 - Sayı: 2

611-628

Yapı taşları, porozite, andezit, tüf, kapiler su emme

255 233

7