Serkan METİN, İbrahim TÜRKOĞLU

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KÜÇÜK İŞLETMELERDEKİ KAR PAYLARININ ARTIRILMASI: MERT CAM ÖRNEĞI

Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2018 -Cilt: 6 - Sayı: 12

106-117

Doğrusal programlama, Optimizasyon, Simpleks yöntem, Cam Kesimi

2146