İbrahim BİRİCİK

ŞEHRE YANSIYAN MEDENİYET/EDEBİYATA YANSIYAN ŞEHİR (Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Şehir)

CIVILIZATION THAT REFLECTED TO CITY/ THE CITY THAT REFLECTED TO LITERATURE (City in the Works of Yahya Kemal Beyatlı and Ahmet Hamdi Tanpınar)

Mecmua

2019-Sayı: 7

106-111

city, civilization, literature, human, writer

1916