Tuğçe AKIN, Fatih UCUN, Ahmet TOKATLI

Global Reaktiflik Parametreleri ve Bazı Spektral Sonuçlarla Polipropilenin Zincir Uzunluğuna Bağlı Kimyasal Reaktifliği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

2018-Cilt: 13 - Sayı: 1

19-27

Polipropilen, Zincir uzunluğu, Global parametreler, Spektrum, DFT

2314

Benzer Makaleler

Küresel İdare Hukuku Üzerine Süregelen Tartışmalar: Bir Literatür İncelemesi

İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi

Kamala VALİYEVA, Yucel OGURLU, Nurhan YAPRAK

Toklularda Karayolu ile Taşımanın Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ebru ÇETİN, Çetin NAZMİ, Osman KÜÇÜK

4-AMİNO-2-METİL-7(TRİFLOROMETİL)KİNOLİN MOLEKÜLÜNÜN BAZI ÖZELLİKLERİNİN DENEYSEL VE TEORİK SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

Journal of Anatolian Physics and Astronomy

Tevfik Raci SERTBAKAN

Bir Heterosiklik Bileşik Hispidulin: DFT/TD-DFT Metotları ile Teorik Olarak İncelenmesi ve Moleküler Yerleştirme Çalışmaları

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Ahmet Çağrı ATA, Aslıhan Aycan TANRIVERDİ, Ümit YILDIKO, İsmail ÇAKMAK

Yeni Sentezlenmiş ve Karakterize Edilmiş Benzimidazolyum Tuzlarının Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi ve Moleküler Doking Analizi

Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Elvan ÜSTÜN, Neslihan ŞAHİN

Fenazin Tabanlı Bileşiklerin OLED ve TADF Özelliklerinin İncelenmesi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Zeynep Şilan TURHAN

DFT/TD-DFT ANALYSIS OF 2-CHLORO-7-METHYLQUINOLINE-3-CARBALDEHYDE USING COMPUTER COMPUTING METHOD

Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B - Teorik Bilimler

Nihal KUŞ

THE COMPARISON OF PHYSICAL AND CONDITIONAL PARAMETERS IN MEN VOLLEYBALL PLAYERS PLAYING IN DIFFERENT LEAGUES IN THE EAST AND SOUTHEAST ANATOLIAN REGION

Sport Sciences

Yakup Aktaş, Fatma İlker KERKEZ