Z. Bora Ön, M. Sinan Özeren, Sena Akçer Ön, M. Namık Çağatay

250 Bin Yıl Uzunluğundaki Van Gölü Çökelleri’nin Spektral Özellikleri: Milankoviç Döngüleri ve Onların Harmonikleri

Spectral Features of 250 kyr Long Lake Van Sediments: Milankovitch Cycles and Their Harmonics

Türkiye Jeoloji Bülteni

2017 - Türkiye'de Kuvaterner Araştırmaları

471 - 488

Doğu Akdeniz, Holosen Bond döngüleri, Lomb-Scargle periyodogramı, paleoiklim, güneş döngüleri

Eastern Mediterranean, Holocene Bond cycles, Lomb-Scargle periodogram, paleoclimate, solar cycles

60 25

Benzer Makaleler

Seyitömer (Kütahya) Yöresinde Kömür-Bitümlü Marn Birlikteliğinin Çökelme Ortamı ve Organik Fasiyes Özellikleri

Türkiye Jeoloji Bülteni

Dila DİKMEN, Mehmet Namık YALÇIN

BALKANLARI TUTUŞTURAN İTALYAN ATEŞİ: TÜRK-İTALYAN HARBİ (1911-1912)

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

Bülent DURGUN

250 Bin Yıl Uzunluğundaki Van Gölü Çökelleri’nin Spektral Özellikleri: Milankoviç Döngüleri ve Onların Harmonikleri

Türkiye Jeoloji Bülteni

Z. Bora Ön, M. Sinan Özeren, Sena Akçer Ön, M. Namık Çağatay

Derin Deniz Balıkçılığında Yatırımın Karlılık Analizi: Kuzeydoğu Akdeniz Örneği

Acta Aquatica Turcica

Yusuf Kenan BAYHAN, İsmail UKAV

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde minör ürünler olan yaprağı yenen sebzelerde bulunan yabancı ot türleri ile rastlanma sıklıklarının ve yoğunluklarının belirlenmesi

Bitki Koruma Bülteni

Hilmi TORUN

Küçük Buz Çağı’nda Güneş Etkisine Bağlı İklim Değişimleri: Köyceğiz Gölü Çökel Kayıtları (GB Anadolu)

Türkiye Jeoloji Bülteni

Sena AKÇER ÖN

DOĞU AKDENİZ ENERJİ HAVZASI: BÖLGE ÜZERİNDE YAŞANAN ULUSLARARASI ANLAŞMAZLIK VE REKABET

lnternational Journal of Geography and Geography Education

Muazzez HARUNOĞULLARI

Geochemical and Petrological Studies of Permo-Carboniferous Sandstones from the Rangit Pebble-Slate Formation, Sikkim Lesser Himalaya, India: Implication for Provenance, Tectonic Setting, and Paleoclimate

Türkiye Jeoloji Bülteni

Raj Kumar PRIYA, Vinod TEWARİ, Rakesh RANJAN