Benan KURT YILMAZ, Olca SÜRGEVİL

Cinsiyete Dayalı Tokenizm: Kadın Egemen ve Erkek Egemen Meslekler Üzerinde Nitel Bir Araştırma

Gender Based Tokenism: A Qualitative Research on Female-Dominated and Male-Dominated Professions

Istanbul Management Journal

2020-Sayı: 88

85-125

Tokenism, Gender, Status, Male-Dominated Occupations, Female-Dominated Occupations

122