Zeki PARLAK, Başak ÇETİN

BİLGİ TOPLUMU ve BİLGİ İŞÇİSİ BAĞLAMINDA ÇAĞRI MERKEZLERİ: EMEK SÜRECİ, İŞ ve İSTİHDAM

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2007 - Sayı: 52

107 - 134

126 67