Büşra UL

Kuir Teorinin Türkiye’ye Tanıtılması: Türk Kültür Repertuvarında Bir Aktör Olarak Sel Yayıncılık

Introducing Queer Theory to Turkey: Sel Publishing as an Agent in Turkish Culture Repertoire

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi

2021-Sayı: 30

178-213

culture repertoire, Sel Publishing, cultural agent, queer studies

9863