Simge KÖMÜRCÜ, Selin İŞEVCAN ERTAMAY, Mehmet Emre GÜLER

TURİZM ENDÜSTRİSİNDE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN İŞGÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

IMPACTS OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ON EMPLOYMENT STRUCTURE OF TOURISM INDUSTRY

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

2021 - Cilt: 19 - Sayı: 1

146 - 165

Dehumanization, Artificial Intelligence, Human-Machine Interaction, Tourism, Industry 4.0

2 0